Närhet, erfarenhet & \r\n bred kompetens.\r\n\r\nProvektor erbjuder en helhetslösning inom automation, el, larm- och kylteknik. Vi levererar allt från projektering till färdig anläggning och åtar oss såväl hela entreprenader som specifika projekt. Tack vare att vi har alla nyckelkompetenser i bolaget kan vi alltid garantera kvalitet och leveranssäkerhet.\r\n\r\nVi har vår bas i Skaraborg, men är via våra uppdrag även verksamma på export. Provektor är kedjeoberoende och kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001, miljöcertifierat enligt SS EN ISO 14001, arbetsmiljö enligt OHSAS 18001.