Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej. Od 1953 roku wspomaga eksploatacjÄ™ techniki lotniczej.