Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej. Od 1953 roku wspomaga eksploatację techniki lotniczej.