Specialmaskiner og robotter samt håndterings- og montagesystemer Vi omsætter dine ønsker til virkelighed inden for konstruktion af LEAN produktionsudstyr og specialmaskiner. I en verden præget af forandringer og stigende krav til produktivitet og indtjening er kravene til produktionsudstyr konstant stigende. Levering af produktionsudstyr er levering af en unik løsning til det enkelte produkt, der skal produceres. Vi tilbyder derfor ikke et komplet produktkatalog, men på de følgende sider vil du finde eksempler på udstyr, vi har bygget. Derigennem kan du få en fornemmelse af kerneelementerne i Pehamas løsninger: design, kompleksitet og opfindsomhed.