MELCNC MELCNC leverer kvalitets support, optimatisering og salg af nye komponenter indenfor CNC styring, PLC enheder og robot/automatiserings løsninger. Der er lagt vægt på den professionelle service, mangeårige erfaring og det faguddannede personale. Produkter og løsninger er udvalgt efter hvad der giver mest værdi for kunden på den lange bane, og igennem vores innovative og nytænkende løsninger optimerer vi kundens produktion. Vi forstår det komplekse samspil i at flette CNC styring ind i den almindelige automations proces, for derigennem at leverer fremtidssikrede løsninger.